TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING

Bij strategiebepaling hebben managers de behoefte aan nauwkeurige informatie over de winstgevendheid van de verschillende mogelijke strategische keuzes. In markten met hoge rivaliteit tussen de concurrenten, sterke prijs-concurrentie en dalende marges vragen klanten steeds meer service zonder hiervoor altijd een meerprijs te betalen. Kennis van de ‘cost to serve' en van de winstgevendheid van de ‘high cost to serve customers' is hier een noodzaak. Kennis van klantenwinstgevendheid vereist echter een nauwkeurige toerekening van de indirecte logistieke en administratiekosten. In de negentiger jaren werd hiervoor beroep gedaan op Activity-Based Costing (ABC). Bedrijven met veel producten en klanten en met complexe en snel veranderende logistieke processen ondervonden echter dat deze methode te complex was, moeilijk ondernemingsbreed konworden uitgerold en moeilijk te onderhouden was. Om dit euvel uit de weg te ruimen ontwikkelden Robert Kaplan en Steven Anderson (2005, 2007) een nieuwe benadering, Time-Driven ABC, een transactie-gebaseerde kostencalculatiemethode die toelaat op continue basis een accuraat inzicht te verschaffen in de klanten.

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

 

 

 

 

 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38