PERMANENTE EDUCATIE VOOR FINANCIËLE PROFESSIONALS

Persoonlijk PE-Plan

Persoonlijk PE-Plan

Per 2021 heeft de NBA een andere PE-systematiek ingevoerd. Deze nieuwe systematiek moet beter aansluiten bij de behoeften van de individuele accountant. Accountants zijn in het nieuwe systeem zelf verantwoordelijk voor hun PE-programma. Accountants worden verplicht een PE-plan te maken en dit moet in 2021 opgesteld zijn. Het plan dient overlegbaar te zijn. Als accountant moet je proactief zijn en je kennis en vaardigheden continu ontwikkelen. Niet alleen omdat er wettelijke eisen worden gesteld, maar vooral voor jezelf. Dit wordt dan een zelfsturend proces: je ontwikkelt persoonlijke kennis en bekwaamheden die passen bij jouw persoonlijk beroepssituatie, jouw vragen en behoeftes.

Linkedin

Linkedin

LinkedIn is hot. Niet zo gek eigenlijk want LinkedIn is hét zakelijk online platform waar je snel en gemakkelijk in contact kunt komen met jouw doelgroep. In tegenstelling tot de andere social media kun je met een post op LinkedIn nog veel mensen bereiken zonder een euro uit te geven! Je kunt ervoor zorgen dat je probleemloos wordt gevonden door potentiële klanten of opdrachtgevers en door je kennis te delen kun je jezelf profileren. Na deze online training en de praktijkopdrachten uit mijn boek zul je succesvoller zijn op LinkedIn. Je leert hoe je een professioneel profiel opbouwt, welke content wel en welke niet werkt op LinkedIn en hoe je slim zoekt naar potentiële klanten. Je krijgt antwoord op brandende vragen over instellingen en privacy en leest ook hoe je psychologische beïnvloeding – waaronder de zeven beïnvloedingsprincipes van Cialdini – en neuromarketing kunt inzetten op LinkedIn zodat jouw doelgroep sneller reageert of toehapt.

Rijnland Model

Rijnland Model

In een Rijnlands bedrijf is weinig hiërarchie, de staf is dienend in plaats van sturend, het leiderschap is gericht op het bevorderen van autonomie en vakmanschap. Niet de aandeelhouder komt op de eerste plaats, maar de professional op de werkvloer. Het is een bedrijf waar je trots op kunt zijn en waar vaklieden met plezier werken. Tijdens deze leergang staat het Rijnlandse model centraal. Wij zijn trots dat zowel, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en Harold Jansen als spreker kunnen en willen optreden.

The Learning Cycle

The Learning Cycle

In 2007 is the Learning Cycle (hierna TLC) opgericht vanuit de achterliggende gedachte om permanente educatie voor de financiële professional interessanter en zinvoller te maken dan alleen te luisteren naar een inhoudelijk betoog. Kennis opdoen is wat TLC betreft het verlevendigen van theoretische inhoud, door kennis interactief te delen op een manier die toepasbaar is in de praktijk. The Learning Cycle richt zich op verbreding van het blikveld en verdieping van de competenties van de financial. Onze deelnemers zijn met name Register Accountants en -Controllers, maar ook managers en directeuren kloppen bij ons aan vanwege het brede aanbod. Velen van hen zien wij zelfs meerdere keren per jaar. Onze deelnemers prijzen onze flexibiliteit en onafhankelijkheid. Ook onze prijs-kwaliteitverhouding wordt erg gewaardeerd; een formule die wij kunnen waarmaken door het minimaliseren van onze vaste kosten en de flexibele inhuur van onze trainers.

Visie zonder actie is hallucinatie
"Manfred Kets de Vries"