The Learning Cycle is in 2007 opgericht door Henk-Jan Osse en Mark Schijf. De opvatting die wij hebben is dat permanente educatie, die nadrukkelijk verplicht gesteld wordt door de verschillende beroepsorganisaties, breder te maken dan het luisteren naar een inhoudelijk betoog.

Kennis opdoen is meer dan dat. De inhoud moet gaan leven, dat gaat alleen als die inhoud gedeeld wordt met elkaar en in de praktijk kan worden geplaatst. Dat betekent dat dagelijkse praktijk van de deelnemer ook van belang is, dat je daarover met elkaar van gedachte wisselen. Interactie dus. En kleine groepen om dat mogelijk te maken.

Wij weten dat de accountant, controller of andere finance professionals in voldoende mate hun vakmanschap bijhouden. The Learning Cycle richt zich daarom op verbreding van het blikveld en verdieping van de competenties die benodigd zijn voor de toepassing van kennis in de praktijk. Ons trainingsaanbod vult daarom je rugzak met onmisbare inzichten, context, ontwikkelingen en competenties om ook in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren. We merken dat onze deelnemers  graag uitgedaagd worden als we nieuwe, actuele onderwerpen aan de orde stellen. Onderwerpen die je aan het denken zetten. Waarmee je het onderscheid kan maken.

The Learning Cycle is door de Nedelandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) officieel erkend als geaccrediteerd PE-partner. Bureau Cedeo doet op basis van onafhankelijk onderzoek de accreditatie. Wij worden sinds  2009 door Cedeo ge-audit en hebben steeds de hoogste scores. Dat wij, naast onze hoge inhoudelijke en professionele score, ook spontaan feedback krijgen op onze persoonlijke aanpak... Daar doen wij het voor!