Wij vinden de privacy van onze klanten erg belangrijk. U mag erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

Ontkoppeling website en deelnemersgegevens

Onze website en het onderliggende content-managementsysteem houden geen data van klanten of deelnemers vast. Alleen bij inschrijving worden je gegevens tijdelijk in het websitesysteem opgeslagen zodat ze daarna kunnen worden overgenomen in ons back-office systeem. Er bestaat geen internetkoppeling tussen de website en ons back-office systeem. Het back-office systeem kan niet via het openbare internet benaderd worden. Het back-officesysteem kent een persoonlijke toegangsbeveiliging en is slechts alleen voor The Learning Cycle toegankelijk.

Welke gegevens leggen we vast

In ons back-officesysteem leggen we een aantal gegevens vast. Dat is noodzakelijk voor onze eigen administratie maar ook om te voldoen aan de accreditatie eisen. De gegevens die we bewaren zijn: NAW e.d. prive, NAW van je werkgever, factureringsgegevens, je inschrijvingen en je presentie bij de opleidingen en trainingen waaraan je hebt deelgenomen, en de certificaten die je hebt ontvangen. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie die je zelf in het inschrijfformulier hebt opgegeven. Met je inschrijving nemen kunnen we je ook op in het e-mailbestand voor onze nieuwsbrieven als je dit aangeeft. Tijdens de trainingen maken we een deelnemersdossier zodat ook na afloop de deelnemers eenvoudig direct onderling contact met elkaar kunnen onderhouden. The Learning Cycle is geen partij in dergelijke communicatie. In het deelnemersdossier nemen we meestal ook een foto op van de deelnemers. Het deelnemersdossier wordt altijd alleen gedeeld met de opleidingsgroep waar je aan mee hebt gedaan, nooit met andere groepen of derden. Mocht je je gegevens niet in het deelnemersdossier willen laten opnemen, geef dat dan aan bij aanvang van de opleiding/training. Wij leggen geen informatie vast van je IP-adres of je surfgedrag op onze website.

Geen uitwisseling van je gegevens met derden

De gegevens die we vastleggen worden nooit met derden gedeeld. Wij verkopen noch verhuren onze deelnemersbestanden of website klik- of surfgedrag. Ook leggen wij geen cookies vast. Indien wij links op onze website hebben naar websites van derden dan kunnen wij uiteraard niet instaan voor hetgeen zij vastleggen.

Nadere informatie

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp neem dan contact met ons op!