BALANCED SCORECARD

Gedurende deze training wordt een nieuwe methode van strategie-implementatie en change management geïntroduceerd: namelijk de ontwikkeling van een strategie-gerichte organisatie. Op elk niveau in de organisatie start het strategisch sturingsproces met een visioning proces. Trends in de omgeving, de missie, de doelstellingen en de algemene ondernemingsstrategie wordt bepaald en doorvertaald in operationele termen via het gebruik van de techniek van Strategy Mapping. Deze analytische techniek die management teams stap voor stap helpt de kritische succesfactoren en de kernresultaatgebieden van het beleid te bepalen. De kitische succesfactoren worden vertaald in kritische performance-indicatoren.

 

 

 

 

 

 

 

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

 

 

 

 

 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38