ICT was ooit een stafafdeling die met een eigen budget in hoge mate zelfstandig hun zaken regelden. Tegenwoordig raakt ICT vaak de kern van een organisatie terwijl de integratie met verschillende andere functies binnen het bedrijf nog onvoldoende is. Met name de financiële aspecten van ICT zijn lastig te doorgronden. Een gesprek met de technische collega wordt vaak bemoeilijkt doordat deze een 'andere taal' spreekt dan de financial. Een goed en praktisch begrip van de technische termen is van cruciaal belang omdat je als finance-professional verantwoordelijk bent voor ICT-investeringen, het analyseren van bewegingen in kosten en het geven van een duurzaam oordeel over de betrouwbaarheid van de ICT-systemen.
 
Tijdens deze avond gaan we proberen Inzicht verkrijgen in de belangrijkste begrippen in de wereld en taal van ICT, waaronder firewalls, disaster recovery en ICT-ecosystemen zoals cloud. Grip krijgen op de technische termen als noodzakelijke bouwsteen om zinvolle financiële analyses, betere investeringsbeslissingen en forecasts te kunnen maken