GRC

Integraal risicomanagement gaat over het op een gestructureerde en pro-actieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Centraal daarbij staat het creëren van waarde voor de stakeholders door het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Bij GRC gaat het om tegemoet te komen aan de verwachtingen van stakeholders, dat de interne beheersing op orde is. Bovendien zorgt goed geregelde interne beheersing ervoor dat het lijnmanagement zich kan concentreren op hun hoofdtaak: het managen van de verwachtingen van de belangrijkste stakeholders. Tijdens deze training leert u om vanuit de basisconcepten van GRC de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie. U staat stil bij de rol van uzelf en die van anderen in het proces.

 

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

 

 

 

 

 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38