BEROEPSETHIEK

De beroepsorganisatie NBA heeft voor 2012 en 2013 het onderwerp Beroepsethiek als verplicht onderwerp aangewezen in het kader van de permanente educatie van accountants-in-business. The Learning Cycle en onze trainers hebben voor deze training de benodigde aanvullende accreditatie gekregen van het NBA. Doelstelling van de training beroepsethiek is het vergroten van de bewustwording, het begrip en de toepassing van ethische principes door accountants-in-business. Dit dient een bijdrage te leveren aan de borging van ethische principes in het eigen handelen, zoals bijvoorbeeld “de rug recht houden”.

De training duurt 1 dag. Het door het NBA ontwikkelde (verplichte) self-assesement dient u voorafgaand aan de training te doen. Hiervoor sturen wij u de noodzakelijke informatie toe.

In de training zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1. Verwachtingen van maatschappelijk verkeer ten aanzien van accountants;
2. Begrip ethiek en de samenhang met regelgeving en gedragscodes;
3. Ethische dilemma's voor accountants;
4. Stappenplan hoe om te gaan met ethische dilemma's; 
5. Gesprekssituaties over ethische dilemma's binnen organisaties;
6. Ethiek in de eigen organisatie bevorderen, dilemma's uit casuïstiek.

 

Permanente Educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

  

 

 

15years 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38