DOSSIERMENTORING

De training dossiermentoring is verplicht voor openbaar accountants die eindverantwoordelijk zijn voor wettelijke en/of vrijwillige controles. U leert van uw eigen dossier door middel van reflectie op door u gemaakte afwegingen. De bijeenkomst is vooral gericht op dialoog en niet op het uitspreken van een vaktechnisch oordeel. Het gaat om het samenspel tussen communicatie en vaktechniek met als aandachtspunten uw kennis, vaardigheden en attitude. The Learning Cycle en de trainer Bas Wolberink zijn voor dit verplichte onderwerp door het NBA geaccrediteerd. Hiermee is geborgd dat u door deelname voldoet aan uw verplichting en tevens uw PE-uren krijgt toegekend.

 

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

 

 

 

 

 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38