'Strategy: Process, Context', dat het leidende boek over strategisch management is op MBA-opleidingen. Dit boek is het vertrekpunt voor deze training. Bob zal inzicht geven in de tien belangrijkste strategische paradoxen waarmee managers worden geconfronteerd. Hij zal deelnemers uitdagen om paradoxen niet uit de weg te gaan. In plaats daarvan vindt Bob dat managers de rivaliserende perspectieven kritisch moeten vergelijken en creatief moeten combineren om uiteindelijk innovatieve oplossingen te bedenken. Ieder hoofdstuk van 'Strategy Synthesis' bevat twee korte cases waarin de gevolgen van de verschillende benaderingen in de praktijk duidelijk worden. Volgens de auteurs zullen managers alleen het volledige spectrum van opties zien indien zij de fundamentele waarde van ieder strategisch perspectief begrijpen.