Hoe kan verandering in een organisatie effectief zijn. Verandering blijkt vaak in de praktijk een weerbastig proces met een teleurstellend resulaat.Toch blijven mensen en organisaties voordurend in verandering. Veranderingen in de omgeving maken dat nu, meer dan ooit noodzakelijk.We starten met de volgende twee vragen: wat houdt veranderen in? en welke soorten van veranderen zijn er? Een succesvolle organisatieverandering begint met begrip voor het feit dat hier verschillend naar kan worden gekeken. Wat voor de één volstrekt voor de hand ligt, zal voor een ander zeer onlogisch zijn. Deze diversiteit in perceptie maakt verandering lastig. Er zijn verschillende 'brillen' waardoor je kunt kijken, steeds met een andere uitkomst. 

Aan de hand van ervaringen van deelnemers, zullen deze verschillen worden behandeld. Na de lunch zal het gaan over de diverse, vaak psychologische aspecten, die in een verandertraject aan de orde komen. Daarbij zal diepgang worden gezocht bij de veranderdiagnose, de eerste stap bij verandering. Drie deelnemers krijgen de kans hun eigen concrete verandercase (als onderdeel van de leergang) in te brengen.