Deze mechanismen zijn de spijlen van De Digitale Kooi. De informatie-infrastructuur is in hoge mate disciplinerend. Zoals eerder uitdijende bureaucratische structuren mensen onderwierpen aan regels en procedures, is het nu de informatie-architectuur. De ambtenaren zijn niet langer de experts van hun eigen regels - zoals in de klassieke bureaucratie - maar werken met systemen die ook voor hen niet te wijzigen zijn. Zo maakt de Digitale Kooi het voor professionals, publieke managers en beleidsambtenaren onmogelijk nog een waarde-afweging te maken.

Gedurende de avond zal Arjan een aantal van de hieronder stellingen nader toegelichten:

  1. Het sneeuwbaleffect uit het niets
  2. De correctiewaterval van administratieve lasten
  3. Het bureaucratisch vlindereffect
  4. De begripsillusie
  5. Het boomerangeffect van de terugmelding
  6. Rechtsbesmetting via ICT
  7. Het systeem elimineert maatwerk op de werkvloer
  8. Het systeem elimineert verantwoording van maatwerk op de werkvloer
  9. Het systeem schept perverse prikkels voor bronhouders
  10. Het systeem schept perverse prikkels voor gebruikersorganisaties