Een debat accountants over duurzaamheid. Over duurzaam produceren, betaalbare basisbehoeften, inkomen en vermogensongelijkheid. Over waardering van arbeid, onderwijs, en zorg voor gezondheid. Van energie en mobiliteit tot natuur en biodiversiteit. Over internationale relaties, democratie, transparantie en dienstbare technologie. In dit transitiegesprek gaan wij het over deze onderwerpen hebben met een kenner. Bespreken waar we nu staan. Wat er nog nodig is om dit gezamenlijk verder te brengen en wat kan ieder van ons als financial daaraan bijdragen?