PERMANENTE EDUCATIE 

Per 3 jaar moet een accountant steeds minimaal 120 PE-uren behalen. Er geldt een minimum van 20 PE-uren per jaar. De behaalde PE-uren moet je jaarlijks verantwoorden in het PE-registratiesysteem van de NBA. Hiertoe heb je een login gekregen van de NBA. De laatste 3-jaars periode is op 1 januari 2013 gestart. De PE registratie dient de accountant zelf te doen. Alle trainingen van The Learning Cycle worden in het systeem van de NBA geregistreerd. Het daar toegekende nummer vermelden wij altijd op het certificaat dat na iedere opleiding en training wordt uitgereikt. Hiermee kun je eenvoudig de opleiding opzoeken in het NBA systeem.

Omdat The Learning Cycle een erkende PE-instelling is en wij al onze cursussen in het registratiesysteem van de NBA opnemen, dan mag u bij de registratie van uw PE-activiteiten uitgaan van het aantal PE-uren dat wij op het certificaat vermelden. Let erop dat er verschillende regels zijn voor openbaar, overheids en interne accountants, en voor accountants-in-business. Het voert hier te ver om de regelingen in detail te beschrijven, kijk op de site van de NBA voor alle regelingen.

 

Vermelding PE-uren

In onze mailings en op onze website vermelden wij altijd het aantal PE-uren dat een training oplevert. Dit is het nominaal aantal uren dat u behaalt bij volledige deelname. Bij sommige opleidingen, zoals bij De Cyclus, krijgt u de PE-uren toegekend per bijgewoonde avond, aangezien iedere avond op zichzelf staat. Voor bepaalde trainingen kan het echter zo zijn dat het missen van een deel van de training tot minder dan evenredig aantal behaalde PE-uren kan leiden. Na afloop van iedere opleiding / training verschaffen wij aan iedere deelnemer een gepersonaliseerd certificaat van deelname met vermelding van het aantal PE-uren dat u heeft behaald.

 

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

 

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten