Permanente Educatie van NBA-leden

Leden van de NBA maken jaarlijks een opleidingsplan, de ‘PE-portfolio’, en dat werkt zo:

in het eerste kwartaal maak je een plan van aanpak. Je begint met je functie en de je werkzaamheden, plus de resultaten van je werk. Je hoeft niet ál je werkzaamheden op te nemen, alleen die waarin je jezelf wilt ontwikkelen. Dan bepaal je je leerdoelen per werkzaamheid. En je sluit dit deel af met het bepalen van de specifieke leeractiviteiten die je wilt ondernemen. Dit plan van aanpak is niet in beton gegoten! Als je van functie verandert, andere werkzaamheden krijgt, of er iets verandert rond je werk (oorlog of sancties, bijvoorbeeld), kun je je plan aanpassen.Door het jaar heen voer je je leeractiviteiten uit. Je bent heel vrij in de keuze van de soort activiteiten: dat kunnen cursussen en trainingen zijn, maar ook podcasts, training-on-the-job, en het lezen van artikelen en boeken. Klassikaal of zelfstudie, alles mag! Zo is er veel flexibiliteit en kan goed worden aangesloten op het ontwikkelingsprogramma van jouw organisatie. Ook kun je het toespitsen op je eigen behoeften en je favoriete methode van leren. Aan het eind van het jaar reflecteer je op wat je hebt geleerd. Dat mag niet later dan 31 januari van het volgende jaar, want dan moet je je ‘complianceverklaring’ afgeven aan de NBA. Bij de reflectie noteer je wat je hebt gedaan aan leeractiviteiten en wat je hebt geleerd in het jaar. Ook moet je een situatie beschrijven waarin je het geleerde hebt toegepast. Dat kun je natuurlijk ook gedurende het jaar al doen, zodat je het niet vergeet. Hoe je dit allemaal vastlegt is niet voorgeschreven, als je er maar een pdf van kunt draaien. NBA doet namelijk een steekproef op de onderbouwing van de compliance verklaringen, en dan moet je bewijs kunnen overleggen.

 

Permanente Educatie van VRC-leden

Leden van de VRC zijn verplicht 40 uur per jaar aan Permanente Educatie te besteden:

Voor ieder studie-uur wordt 1 punt geteld. Een eventueel teveel aan PE-punten mag je meenemen naar de volgende twee jaren (80 PE-punten). Ook kun je het tekort van het jaar daarvoor ‘inhalen’ met extra PE-punten. Die punten kun je verdienen met zelfstudie of training-on-the-job-activiteiten (max 20 uur per jaar), externe cursussen, interne cursussen (binnen het eigen bedrijf), congressen, seminars en lezingen, lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied, verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied, en participeren in vaktechnische commissies. De studiepunten moet je evenwichtige verdelen, zowel qua soorten PE-activiteiten als qua vakinhoudelijke onderwerpen. Aanbevolen wordt om 2/3 aan vakinhoudelijke onderwerpen te besteden en 1/3 aan persoonlijke vaardigheden. Per jaar moet je van de 40 uur minimaal 3 aan het onderwerp Ethiek besteden. Als Registercontroller moet je elk jaar vóór 1 maart je PE-activiteiten van het afgelopen PE-jaar registreren via de website van de VRC.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

 

Permanente Educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

  

 

 

15years 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38