Cyclus 2019

Onderwerpen

PSD2 - The New Financial - 3D boekhouden - Security Mangement - Vertrouwen?! - IT & toezicht

Sprekers Sander van Loosbroek,TSTH, Gijs Boudewijn, Prof. dr. Andre de Waal, Stephan van den Broek en Prof. dr. Lineke Snellers RC
Data 30 september, 7 & 28 oktober en 4,18 & 25 november 2019
Tijden Inloop 17.30 uur, licht diner om 18.00 uur. Start sessie om 18.30 uur, einde 21.45 uur met borrel
Investering  1.250,- exclusief btw 
Locatie Haarzuilens: Hofstede de Nieuwe Ham

 

Cyclus 2019 najaarseditie

Iedere trainingsavond wordt er vanaf ongeveer 18.00 uur een warm diner geserveerd. Alleen een kop koffie of thee kan uiteraard ook. Vervolgens zal de spreker vanaf 18.30 uur het onderwerp van de avond starten. Geïllustreerd door voorbeelden uit zijn of haar praktijk en met heldere best practices. Daarna is het aan jou en de andere deelnemers om al discussiërend het inzicht verder te verdiepen. Om 21.45 uur wordt de sessie afgesloten. Na afloop heb je nog alle tijd om onder het genot van een drankje verder te praten over het onderwerp en nader kennis te maken met elkaar. Om de persoonlijke en informele sfeer te waarborgen, zal een groep uit maximaal 22 personen bestaan. Je volgt het gehele programma met dezelfde groep deelnemers. Dit geeft je de gelegenheid om elkaars kundigheid goed te kunnen doorgronden en zo je kennisnetwerk optimaal vorm te geven. Let op! verleden jaar was deze editie vrij snel uitverkocht, dus het is handig om op tijd een plaats te reseveren!!!

PE-Uren
De Cyclus bestaat uit 6 avonden van ieder netto 3 trainingsuren en levert in totaal 18 PE-uren op. Als je een avond niet aanwezig kan zijn dan krijg je voor die avond geen PE-uren toegekend. Na afloop ontvang je een certificaat met overzicht van je aanwezigheid en behaalde PE-uren

 

.

 

 Vertrouwen als bron voor winsttrust klein

 Spreker: Stephan van den Broek
 Datum:   30 september 2019
 Locatie:  Haarzuilens

 

De systemen en procedures van vrijwel alle organisaties zijn ingericht op controle. Hoe sluit je anders verspilling, verlies en misbruik uit? Cijfers zijn bij die controle het zekerste middel. En dat terwijl juist controllers en andere op cijfers gefocuste mensen kunnen fungeren als het geweten van hun bedrijf en misstanden kunnen signaleren - als ze maar verder mogen kijken dan hun spreadsheets. Dit avond probeer ik duidelijk te maken hoe je deze medewerkers betrokken maakt en hoe u hen laat inzien wat zij bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van de organisatie. Want wie werkt met een hoger doel voor ogen, beleeft sowieso meer plezier aan zijn taken, maar zal ook actiever en zelfstandiger proberen dat doel te behalen - en zal er vrijwillig een schepje bovenop doen, ook als de targets gehaald zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3D boekhouden3d Boekhouden

 Spreker: Sander van Loosbroek
 Datum:   7 oktober 2019
 Locatie:  Haarzuilens

 

Blockchain heeft het potentieel om het klassieke boekhouden te veranderen, net zoals het internet dat gedaan heeft en nog steeds doet. Omdat de potentiële impact zo groot is, gaat het dus niet zo snel. Maar triple entry bookkeeping gaat er op den duur komen. Dit zal het eerste opduiken bij administraties waar de betrouwbaarheid het laagst is. “Bijvoorbeeld bij trustkantoren die offshore accounts managen voor multinationals. Dat zijn vaak fishy accounts, dus zullen de multinationals bereid zijn te investeren in een duurder systeem als dat de betrouwbaarheid verhoogd. Juist bij organisaties waar grotere twijfel bestaat gaat dit het eerst toegepast worden. De mogelijkheden van techniek gaan op zoek naar de problemen die het kan oplossen in de markt. Dat is een zoektocht en dat duurt eventjes. Zeker wanneer de mogelijkheden een fundamentele impact hebben op hoe zaken georganiseerd zijn. Veel start-ups die heel snel geld willen verdienen aan blockchain, komen daarom van een koude kermis thuis. Toch zal deze technologie er voor gaan zorgen dat het financiële vakgebied gaat veranderen is Sanders overtuiging.

CISO kleinSecurity Management

 Spreker: Een CICISO trainer van TSTC
 Datum:   28 oktober 2019
 Locatie:  Haarzuilens


Naast de steeds belangrijker wordende wettelijke verplichtingen is Informatiebeveiliging ook meer en meer van strategisch belang. Vaak heeft deze een directe impact op de operationele kosten, efficiëntie en wendbaarheid van de organisatie. Terwijl organisaties nieuwe technologieën introduceren, zullen organisaties steeds opnieuw een strategie moeten ontwikkelen om de mogelijke nieuwe potentiële risico's te vermijden.Deze avond is bedoeld als een eerste inleiding die de deelnemers meeneemt in het denken en de relevantie van Security Management.

  PSD2 en verderPSD2 klein

 Spreker: Gijs Boudewijn
 Datum  4 november 2019
 Locatie:  Haarzuilens

Op 13 november 2007 werd EU richtlijn 2007/64 aangenomen door het Europese Parlement. Deze richtlijn staat in de markt bekend als de Payment Service Directive (PSD). Met de PSD beoogde de EU een uniforme betaalmarkt te creëren door één juridisch kader voor het betalingsverkeer binnen de EU in te stellen. Het doel was om het grensoverschrijdend betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het dan geldende binnenlands betalingsverkeer in elk EU-land. De PSD bood hiermee tevens de juridische basis voor de implementatie van de SEPA-overboeking en incassoproducten in de EU. De PSD moest door de verschillende EU-lidstaten per 1 november 2009 ingebed zijn in de lokale wetgeving.

De PSD2 introduceerde daarnaast een nieuwe categorie betalingsdienstaanbieders, te weten de betaalinstelling. Niet-bancaire instellingen konden vanaf dat moment een speciale vergunning als betaalinstelling verkrijgen, waarmee zij de onder de PSD vallende betaaldiensten mochten leveren binnen de EU. Hiermee werd de betaalmarkt voor nieuwe toetreders opengezet, wat tot meer efficiëntie en lagere kosten moest leiden als gevolg van de vergrote concurrentie in deze markt. Ondertussen zijn er diverse nieuwe diensten op het gebied van betalingsverkeer geïntroduceerd, die niet goed door de PSD worden afgedekt. Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de kansen en de risico’s

 21ste eeuw finance managerHPO insight kleinkopie

 Spreker: Prof. dr. Andre de Waal 
 Datum:   18 november 2019
 Locatie:  Haarzuilens

 

De financiële functie is een van de belangrijkste binnen een organisatie. Ondernemingen in de vijf grootste economieën van de wereld besteden er naar schatting ruim $200 miljard per jaar aan. Veel organisaties hebben de laatste jaren gewerkt aan verbetering van zowel de efficiënte als effectiviteit van financiële processen. Inmiddels kan worden gesteld dat een transformatie van de financiële functie naar een hoger kwaliteitsniveau niet langer een optie is maar een noodzakelijkheid. Daarmee wordt onderkend dat financiële managers een belangrijke rol hebben, want ze zijn bij uitstek gepositioneerd om een leidende rol binnen de organisatie te spelen. Als een spin in het web van operationele en strategische processen kunnen ze consequenties van beslissingen overzien en tegelijkertijd nieuwe kansen en bedreigingen snel onderkennen en daar op inspelen ... mits ze te allen tijd zorgen voor een betrouwbare financiële administratie. De combinatie van vakmanschap en strategische en communicatieve vaardigheden zorgt ervoor dat de financiële manager functie.

IT Governance klein Het bestuurlijke toezicht op IT

 Spreker:Prof. dr. Lineke Sneller RC
 Datum: 25 november 2019
 Locatie:  Haarzuilens

 

In het verleden stond het onderwerp informatietechnologie, of kortweg IT, niet helemaal bovenaan de agenda van de raad van commissarissen. IT is tegenwoordig echter direct van invloed op de relatie tussen de onderneming en alle stakeholders. Ook kan een goede inzet van IT het verschil maken op de markt, en wordt compliance met IT-gerelateerde wet- en regelgeving een steeds groter punt van aandacht. Het is dan ook onontkoombaar dat IT een prominente plaats krijgt in het werk van commissarissen. Deze avond zal met name worden ingaan hoe accountants, controllers, commissarissen en andere toezichthouders die inzicht willen krijgen in de stand van zaken van IT bij de organisatie waarop zij toezicht houden. Goed toezicht begint veelal met het formuleren van goede vragen. Prof. dr. Lineke Sneller formuleert deze vragen dagelijks en neemt ons mee in hoe je deze dialoog het beste kan vormgeven.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

 

Permanente educatie

Nieuwsbrief

Over ons

OVERONS8

Contact

Klanten

 

 

 

 

 

 

CEDEOklein

Schermafdruk 2019 07 16 13.06.38